Spelling oefenen

Met deze spreuken en pictogrammen worden de spellingregels aangeboden.

Bekijk het woordveld bij ‘Jij en ik’. Daar kun je de spellingwoorden oefenen.

Om extra te oefenen gebruiken we de computer BLOON.nl (deze optie is binnenkort een mogelijkheid om op school en thuis te oefenen) en de werkvorm BLOON in het schrift.

Uitleg:
B Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel in de denkwolk worden geschreven.

L Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken.
Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid
van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen
ervan.

O Onthouden van het woord. Het blad wordt omgedraaid of het woord wordt geflitst. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

O Het woord wordt door de leerling vanuit het geheugen geschreven in een schrift
of op een ander schrijfblad en dus niet op het BLOON-blad. De hersenen worden
daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk
ingeoefend worden.

N Door na te kijken leren leerlingen kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook
worden zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s